torsdag 6 augusti 2015

Tankar om omtanke och kommunikation

Arazo Arif skriver i Feministiskt Perspektiv (150804) att hon undrar vad som är den tvåsamma relationens mening och funktion - "Om den hindrar dig från att känna dig trygg och älskad för hela den människa du är, med alla dina behov som förändras över tid". Här är mitt svar.

Den tvåsamma relationens mening och funktion är inte att förse en individ med alla känslor hen någonsin kan ha behov av - för detta kan det krävas många relationer, samtidigt. Meningen är att vara tillsammans och få möjlighet att bry sig om en annan människa som också bryr sig om en själv. Meningen är att få och ge omsorg.

En kärleksrelation mellan två personer måste inte bli en tvångströja och den måste inte innebära outtalade krav och anklagelser. Den kan innebära kommunikation med vilja att förstå, växande självinsikt och omtanke om den andra. Det är möjligt att prata om hur en vill ha det, till exempel om hur ofta och på vilka sätt en vill umgås tillsammans, med andra eller gemensamt med många andra människor. Det går att komma överens om hur olika behov, intressen och önskemål ska tas om hand - och ändra sig om det inte fungerar. Det krävs ömsesidig respekt och insikt om att det som är befriande för mig kan vara begränsande för den andra - och förmåga att hantera detta med omtanke om varandra.

Det finns inte heller något som säger att en relation som inte är tvåsam - eller en tvåsamhet som inte inkluderar sex - är mer eller mindre "ofri" än en "sexuell tvåsamhet". En vänskapsrelation, syskonrelation eller barn-förälder-relation kan vara nog så förtryckande, våldsam och full av orimliga krav på lojalitet, lydnad och självförnekelse.

En kultur som ställer särskilda förväntningar eller villkor på sexuella tvåsamhetsrelationer medför att det krävs mycket kommunikation och lyhördhet för att se varandra, bortom de förväntningar vi "lär oss" att ha på en kärlekspartner. Men. Det är inte formen för relationen som avgör hur vi mår, det är innehållet och på vilka sätt vi visar omsorg för oss själva och varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar